Trommen er et fantastisk redskab at arbejde med. Trommens lyd og vibration er i spil og vækker dybtliggende blokeringer som har brug for at blive forløst. Vi kommer alle ud for kriser i vores liv - og det kan være en svær proces at komme igennem. Det er vigtigt for mig at sige at der kan komme føleser frem som ikke er så rare at mærke. Her kan nævnes omsorgssvigt - Voksne, der er blevet seksuelt misbrugt som barn - fysisk og psykisk overgreb. Børn, der bliver krænket seksuelt, mister grundlæggende troen på sig selv og deres eget værd. Fundamental mangel på tillid til andre. Skyld og skam følelse. Derfor går du og har problemer igen og igen, Og langt ind i voksen livet har du tillært dig et liv præget af flugtmekanismer. Det er nogen af de trauma der kan komme frem fra det ubevidste/ bevidste plan. Vores bevidsthed, nervesystem og vores hjerne, er ret smart til at hjælpe os med at fortrænge oplevelser. Men kroppen husker alt det du gerne vil glemme, disse indtryk bliver lageret i vores krop og vores "underbevidsthed". 

Jeg arbejder intuitivt med trommen og du bliver guidet igennem 3 faser. Som behandler er det vigtigt for mig, at tage mig god tid til hver enkelt klient. Ikke to behandlinger er ens, da vi hver især er vidt forskellige. Jeg har din sjæl i fokus mens åbningen sker og forløser sig.

  1. Fase er vi vækker følelserne - tanker smerter- ked af det hed.
  2. Fase vi renser og binder knuderne op en for en.
  3. Fase vi fylder op med lyd fra trommen.

Måske bliver jeg guidet til at bruge mine shaman krystaller som vil blive lagt forskellige steder på kroppen. Krystaller og trommen forstærker hinandens energier. En meget stærk & powerful shamanisk healing. Herefter vil du have en fornyet åbning til dit ?

Denne session kræver at du bestiller en tid.

Jeg kan kontaktes på Mobil 50 70 23 33.

Jeg behandler ikke klienter, der er påvirket af alkohol eller andre former for rusmidler. Din almindelige medicin er ok.

Sjælens tromme kalder