Afdøde kontakt kan være en meget healende proces, og mange mennesker oplever en stor fred med at have haft kontakt igen

Afdøde kontakt handler om at være i forbindelse med et menneske eller dyr der engang har levet i en fysisk krop her på jorden., som tidligere har levet i en fysisk krop her på jorden.

Afdøde kontakt er, når et medie kontakter og kommunikerer med en sjæl, der er gået over i lyset. Sagt på en anden måde er det kommunikation med sjælen fra en afdød, der har levet et liv i en fysisk krop her på jorden. Det kan være en forælder, en bedsteforælder, et barn, en kammerat, et dyr eller andre.